آموزش و پرورش

ملل آزاد جهان، برای اینکه از رفاه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی برخوردار شوند، به ناچار خود را با پیشرفتهای علمی و تحولات صنعتی و تکنولوژی انطباق داده‌اند. بنابر این، مردم ایران که از فرهنگ غنی کهنسالی برخوردارند، نمی‌توانند فقط با گذشته خود زندگی کنند، بلکه باید دانش خود را افزون‌تر کرده، مناسبات فرهنگی و اجتماعی درون جامعه را غنا بخشند تا در سطح ملی و بین‌المللی نقش پیشتاز و خلاقی را که شایسته ملل متمدن است ایفا کنند. بنیانگذاری مدارس و دانشگاه‌های متعدد بدون توجه به آزاداندیشی و بدون پیروی از منطق علمی، تکرار همان خرافات و واپسگرایی و محرومیت‌های اجتماعی خواهد بود که با عناوین مختلف تولید شده‌اند.

برای شکوفا ساختن مناسبات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه باید نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی کشور بطور بنیادین تغییر یابند؛ برنامه‌های آموزشی کشور از مقطع دبستان تا سطح دانشگاه باید بطور اساسی مورد تجدید نظر قرار گیرند، و مواردی همچون احساس مسئولیت در مقابل حقوق و حرمت انسانها، رعایت تساوی حقوق زن و مرد و تأمین حقوق اقلیتهای قومی، مذهبی و سیاسی، و احترام به قانون اساسی نظام مردمسالار کشور، باید در همه سطوح نظام آموزشی کشور گنجانده شوند.

یکی از راه‌های پیشرفت کشور استفاده از ترکیب «تکنولوژی + نظام آموزشی + دموکراسی» است. نظام آموزش و پرورش کشور باید بر اساس برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، صنعتی، فنی، فرهنگی و نیازهای اقلیمی و قومی در شوراهای مردمی محلی تنظیم شود، و دولت مرکزی و مدیران منطقه‌ای باید بطور اساسی نقش رهنمود دادن و راهنمایی برای پیاده کردن طرح‌های مزبور را بر عهده گیرند. ایجاد مدارس حرفه‌ای، هنرستان‌های صنعتی، آموزشگاه‌های مختلف، دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌های گوناگون در همه نقاط ایران و برحسب جمعیت مناطق کشور، ضرورتی است اجتناب‌ناپدیر که با حمایت دولت و بخش خصوصی تحقق می‌یابند.

زبان و ادبیات فارسی در سراسر ایران رسمی خواهد بود. مسایل مربوط به گوناگونی قومی و مذهبی ایرانیان، تساوی حقوق آنان و همچنین حق آنان در فراگیری زبان، تاریخ و فرهنگ محلی مورد توجه بوده و بصورت دروس انتخابی در نقاط مختلف عرضه می‌شوند.

تحصیل تا پایان دوره کامل دبیرستان و در مدارس حرفه‌ای و هنرستانهای صنعتی رایگان خواهد بود و از طریق دولت تأمین خواهد شد.

نهادهای آموزش و پرورش باید از نظر علمی، سیاسی و اداری استقلال عمل داشته باشند، از ورود و دخالت نیروهای نظامی و امنیتی و از تبلیغات خاص ایدئولوژیکی و مذهبی مصون بمانند.

برای خواندن بیشتر، چکیده مقاله «آموزش و پرورش» را از اینجا دریافت کنید – حجم فایل ۱۳۲ کیلوبایت است

پرسش، پیشنهاد یا همکاری

چنانچه درباره این مقاله پرسش یا پیشنهادی دارید، مایلید دیدگاه‌های خود را با ما در میان گذارید، و یا در توسعه این سرفصل با اندیشگاه همکاری کنید، لطفا با ما تماس بگیرید